Polityka prywatności Softwizards

Klauzula informacyjna

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest SoftWizards Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Międzyleska 4, 50-514
 3. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem Ochrony Danych pod adresem email: biuro@softwizards.eu ; pod numerem telefonu +48 71 7072373; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.
 4. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
 5. w celu przekazania oferty marketingowej, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Zgodę możesz wyrazić lub odmówić jej wyrażenia
 6. w celu potencjalnego zawarcia umowy sprzedaży (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)
 7. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 8. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 9. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 10. w celu badania satysfakcji Klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 11. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 12. Prawo do sprzeciwu
 13. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 14. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 15. Okres przechowywania danych. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 16. Odbiorcy danych

  Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane:
  - podmiotom z Grupy SoftWizards, naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, zaangażowane w proces sprzedaży, instytucjom - określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS
  - naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) takim jak firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym

  Prawa osób, których dane dotyczą:

  Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
  - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  - sprostowania (poprawiania) swoich danych
  - usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  - przenoszenia danych
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego
  - Informacja o dobrowolności podania danych: Podanie danych jest dobrowolne
   
 17. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Informujemy, że w procesie przetwarzania danych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.
 18. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody 
 19. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawemprzetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 20. Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych oraz informacja o możliwości wycofania zgody
 21. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych należących do szczególnej kategorii, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Używamy plików Cookies zgodnie z art. 11 RODO. Cookie to pliki pobierane i przechowywane na Twoim komputerze albo innym urządzeniu z informacjami o Twoim użytkowaniu strony w dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych . Klikając ”Akceptuję” zgadzasz się na użycie cookies. Możliwe jest także wyłączenie Cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.